2 აპრილი. ლექცია "დავითიანში" განკითხვის თემაზე და კითხვა–პასუხი