17 თებერვალი. ლექცია ოჯახის შესახებ, წაკითხული რუსთავის თეატრში