მესამე ლექცია. წმიდა ანდრია კრიტელის კანონის განმარტება. I ნაწილი.