30 იანვარი 2011 წ. კრიტელის კანონის განმარტება. II ნაწილი.