მესამე ლექცია. წმიდა ანდრია კრიტელის კანონის განმარტება. II ნაწილი.