19 იანვარი 2012 წ. ცისკრის სინანულის გალობის განმარტება.