8 თებერვალი 2012 წ. დავითობა. მარნეულის წმიდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარი.